Venesähköjärjestelmän 5 kohdan tarkistus, veneen sähköjärjestelmään keväällä – näillä ohjeilla valmistaudut veneilykauteen

Akkujen tarkistus akkutesterillä

Lataa veneakut täyteen maasähkölaturilla ja kytke akut irti veneen järjestelmästä, sekä toisistaan.

Katso akun kyljestä akun suoritusarvot ja testaa akku kerrallaan testerillä.

Vertaa tuloksia arvokilpeen. Jos lukemat ovat lähellä tai yli akussa olevan arvon, ovat akkusi kunnossa, kun käynnistysvirtalukema (EN) on pudonnut selkeästi, on aika vaihtaa akkuja uusiin.

Yksikin selvästi viallinen akku saattaa rikkoa muut samassa akustossa olevat akut.


Kaapeliliitosten tarkastus

Meriolosuhteissa kaapelointi on kovilla ja varsinkin tinaamattomat kaapelit kärsivät vuosien saatossa. Akkukaapeleiden kunto olisikin hyvä tarkistaa vuosittain, jotta vältytään ikäviltä toimintahäiriöiltä veneilykauden aikana.

Tarkista moottorin käynnistimeen tulevan paksun kaapelin liitos ja moottorin maadoitukseen tulevien liitosten, sekä kaapeleiden kunto.

Moottorin liitosten tulisi olla tiukassa ja puhtaita, käynnistimen ja moottorin ohjainpaneelin toimintahäiriöt usein johtuvat huonoista liitoksista.

Juotetut liitokset tulisi poistaa ja käyttää liimakutistesukalla tuettuja puristettuja liitoksia. Juotoskohta kaapelissa kovettuu juotoksen vuoksi ja moottorin tärinä aikaa myöden katkaisee kaapelin helposti juotoksen juuresta.

Puristusliitoskin tekee kaapelista hieman jäykemmän puristuksen juuresta, mutta limakutistesukalla tätä kohtaa voidaan tukea.

Kaapelin olisi hyvä olla erittäin hienosäikeistä ja taipuisaa, sellainen kaapeli on helppoasentaa ja tukea kunnolla ja hienosäikeisyytensä ansiosta kykenee kuljettamaan korkeita virtoja tehokkaammin.

Tarkasta liitokset akkukenkiin ja pääkytkimiin, sekä mahdollisiin päävirtasulakkeisiin. Liitosten tulee olla tiukat, puhtaat ja liikkumattomat.


Veneakun latausjännitteiden mittaus

Latausjännitteiden mittaus tehdään akun navoista mittaamalla, silloin tiedetään oikea jännite, jonka lataus saa akulle aikaan.

Laita maasähkölaturi lataamaan ja mittaa jännite käynnistys akusta ja kulutusakustosta, sekä mahdollisita muista akuista. Sammuta maasähkölaturi.

Kun moottorin käynnistäminen on mahdollista (esim veneen laskun jälkeen), käynnistä moottori ja nosta kierrokset noin 2000 rpm ja tee samat mittaukset. Jännitteen tulisi olla sama, kuin maasähkölaturillakin ladattaessa. Sammuta moottori.

Huomaa, että aurikopaneeli tai tuuligeneraattori tulee olla kytkettynä irti mittausten aikana, niille voidaan tehdä sama testi yksitellen.

Jos akut ovat tavallisia vapaa-ajan akkuja, tulisi jännitteen noin 20C lämpötilassa olla 14,4V – 14,5V


Pääkytkimien tarkastus

Tarkista kytkimen tuntuma käännettäessä, sen tulisi olla jämäkkä. Kytkin ei saisi olla todella kevyt ja väännin ei saisi heilua.

Tarkista kytkimen kaapeleiden kiinnitykset ja pääkytkimen kiinnitys.

Kaapeleiden tulisi olla tiukasti kiinnitettyjä ja kytkimen lujasti paikoillaan.

Käännä kytkin päälle ja laita valoja, sekä muita kulutuslaitteita päälle. Mittaa nyt pääkytkimen napojen välillä oleva jännite, se ei saisi saavuttaa 1V jännitettä. Tämä on jännitehäviötä kytkimessä ja jos se nousee korkeaksi, on kytkimen kontaktit likaiset tai kuluneet. Vaihda silloin pääkytkin uuteen.

Kytkintaulun toiminnan tarkastus

Kytkintalusta olisi hyvä tarkistaa mittarit ja niiden osoittamat lukemat, ne saattavat näyttää vääriäkin lukemia.

Esimerkiksi kun nyt tiedät oikeat lukemat, voit jännitemittarin lukemaa verrata niihin.

Merkkilamppujen ja kytkimien koestus on hyvä suorittaa myös, sekä niiden kytkentätuntuma. Selkeästi löystyneet kytkimet olisi hyvä uusia.

Tarkista myös kytkennät taulun takana, ettei siellä ole irtonaisia liitoksia ja johtimet ovat tiukasti kiinnitetty.

Jos löysit venesähköjärjestelmästä ongelmia

Korjaa tai korjauta havaitsemasi viat/epäkohdat ajoissa, niin vältyt ikäviltä ongelmilta lomareissullasi. Tarvittaessa voit pyytää venesähköasennusta tai konsultaatiota Navigreen Oysta.

info@navigreen.fi tai 040 5889600

Etusivu

Jos kaikki näytti hyvältä niin Navigreen toivottaa onnistuneita reissuja suotuisia tuulia veneilykaudelle 2020!