Älylataus ja älykäs akkulaturi – miten se toimii?

Älylataus ja älykäs akkulaturi on termi, joka ei ole yksiselitteinen. Toiminnot eri älylatauslaitteissa eroavat toisistaan ja silti ne ovat älylatureita. 

Normaalilataus

Älylatausta käsitellessä on varmaan hyvä käsitellä ensin vertailukohta eli lataus, jota on käytetty aikana ennen älylatureita.

Yksinkertaisuudessaan latausta on ollut kiinteä reguloitu jännitelähde, jännite on ollut välillä 13,8V – 14,4V ja tällä jännitteellä lataus on sitten toteutettu. 

Tähän liittyy joitakin ongelmaksi luokiteltavia seikkoja. Jännitteen ollessa alhainen 13,8V akku latautuu todella hitaasti ja pienellä virralla. Ja vastaa akun ylläpitojännitettä, ei niinkään varsinaista latausta tuottavaa jännitearvoa. Seuraavaan käynnistykseen se pääosin riittää, mutta akku on huonolla latauksella.

Suuria akustoja ei tuolla latauksella saa täyteen mitenkään järkevästi, mutta ne ei myöskään kuivu ja hajoa sen vuoksi. Alhaisen varaustilan vuoksi ne kyllä saattavat hajota. 

Ratkaisuna tähän on luonnollisesti latausjännitteen nosto 14,4V, jolla saadaan ladattua suurempiakin akustoja. Tämä jännite on nykyäänkin yleisesti käytössä. Tämä korjaa ongelmaa isojen akustojen latauksen kanssa kyllä ja kun tähän yhdistää latauksen jakajan, saadaan 2 akkujärjestelmä, joka lataa molempia akustoja erillään. Tästä lisää artikkelissa latausjakajien toiminnasta

Korkeampi jännite lataa akkuja vauhdikkaammin, mutta ei laske jännitettä kun akku täyttyy tai lämpötila akustossa nousee. Akut siis kuivuvat ja saavat ylilatausta ja menevät rikki. Tämä on nykyäänkin konelatauksen vitsaus, josta voit lukea lisää konelaturin säädin miksi? artikkelista.

Älylataus – mikä muuttuu?

Älylatauksen tehtävä on poistaa edellämainittuja ongelmia ja parantaa, sekä tehostaa latausta.

Älylatauksesta puhuttaessa, käytetään usein termiä latausprofiili ja lataus sykleistä eli akun eri varaustilassa tapahtuvista latauksen muutoksista. Älylaturi lataa erityyppisiä akkuja eritavoin, riippuen minkä tyyppinen akusto on kyseessä.

Akkuvalmistajilla on ohjeistusta, kuinka akkua tulisi ladata ja älylatureissa on näiden ohjeiden yleismaailmalliset latausprofiilit ohjelmoituna käytettäväksi. 

Älylaturit myös muuttavat latausjännitettään lämpötilan mukaan, joka suojaa akustoa kuivumiselta. Nämä toiminnot, ovat lähes kaikissa älylatureissa, niissä on kuitenkin eroja.

Älykkäiden akkulatureiden eri ominaisuuksia

Yhtenä tärkeimmistä älylatureiden muista toiminnoista liittyy lämpötilan muutoksesta aiheutuvaan jännitteen säätöön.

Mitä tapahtuu, jos lämpötila nousee jännitteen laskemisesta huolimatta?

Osa latureista pitää sisällään turvatoiminnon, joka sammuttaa latauksen, Sterling Powerin lälylatureissa tämä toiminto on vakiona. Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa latureissa ja siitä kannattaa varmistua ennen laturin hankintaa. Sterling Powerin Ultra laturissa tällainen toiminto on varmasti, muissakin varmasti mutta siitä allekirjoittanut ei ole varma.

PFC Power Factor Correction liittyy laitteeseen syötettävän sähkön laatuun.

Tämä ominaisuus on pääosin valtamerkeillä käytössä ja sen tehtävä on se, että laturi toimii myös huonolaatuisella sähköllä ja selvästi alentuuneella jännitteellä, esimerkiksi vanhalla generaattorilla ladattaessa. Jänniteskaala on suuri, joten tuollaisia latureita voi käyttää myös ulkomailla, vaikka verkkojännite olisikin 110V.

Desulfatointi toiminto eli elvyttävä lataus

Tämän toiminnon tarkoituksena on rikkoa akkuun muodostuvaa sulfaattia ja pidentää akuston ikää, joissain tapauksissa myös elvyttää vanhaa sulfatoitunutta akkua, mutta tämän vaikutus tuskin on kovin merkittävä, vaan hajonneet tai reilusti sulfatoituneet akut tulee uusia.

Älylatauksen hyödyt

Älykkäät latauslaitteet ovat merkittävä parannus akkuihin liittyvässä kehitystyössä. Niillä parannetaan akkujen hyötysuhdetta ja kestävyyttä. Älylatauksen saa nykyään useilla eri tavoilla aikaiseksi ja lähes kaikista sähkötuottotavoista voi tehdä älylaturin. Maasähkölaturit on helpoin, lähes kaikki laturit ovat nykyän älylatureita. Konelatureihin saa ulkoisia säätimiä ja latauslaitteita, jotka tekevät konelaturista älylaturin ja akusta akkuun laturilla saa mistä tahansa akusta ladattua toista akkua älylatauksella.


Karkealla tavalla laskettuna tavallisen lyijyakun kapasiteetista noin 60% on hyödynnettävää, 100Ah akusta se on 60Ah, tämä tosin edellyttää akun olevan täyteen ladattu ja kunnossa. Normaalilla konelatauksella ladattuna akku latautuu 70%, ehkä 80% täyteen, eli kulutettavaa sähköä 100Ah akusta koneajolla saa noin 30% – 40%. Tätä voidaan merkittävästi parantaa älysäätimellä, joka tekee konelatauksestakin älylaturin. Älykkään latauksen säädön ansiosta, akuston lataus käy myös nopeammin.


Navigreen Oy LTD
info@navigreen.fi
https://navigreen.fi
+358 40 588 9600